Skip to content

หมวดหมู่: ข่าวผู้บริหาร

รองนายกฯ ภูมิธรรม ประชุมบอร์ดกองทุนฯ เห็นชอบให้เสนอ ครม.ขอเพิ่มชื่อ ปคน. 4 แบงก์รัฐ อนุมัติกรอบงบประมาณปี 67 กว่า 1,391 ลบ. พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด
เกษตรกรสมาชิก กฟก. เมืองพัทลุงติดตามการจัดการหนี้ พร้อมโชว์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์องค์กรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และให้กำลังใจผู้บริหาร/พนักงานทุกคน
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กฟก. ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พร้อมสร้างสีสัน ใส่เสื้อลายดอก เพิ่มบรรยากาศความอบอุ่นเป็นกันเองแบบพี่-น้อง
กองทุนฟื้นฟูฯ ยกเครื่องยุทธศาสตร์ 5 ปี พุ่งเป้าการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและให้บริการครบวงจร
เลขาธิการกฟก. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯเตรียมพร้อมข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณปี 67
ประธานบริหารพบปะให้กำลังใจพนักงานทั่วประเทศให้นโยบายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร “3 เพิ่ม 2 ลด”เตรียมลงพื้นที่ติดตามงานสาขาและองค์กร
กรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา เห็นชอบงบประมาณ กฟก. ปี 67 เลขาธิการกองทุนฯ ชี้แจงผ่านฉลุย รอเสนออนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 20-21 ก.พ.นี้
บอร์ดใหญ่ กฟก. แต่งตั้งบอร์ดบริหาร บอร์ดหนี้ สานต่อภารกิจแก้หนี้ ฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกร
กฟก. ประกาศผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 4 ภาค
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์