• ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

  รายชื่อสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

  คลิกที่นี่
 • รายงานผลดำเนินการ

  ตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา

  คลิกที่นี่
 • ระบบ iF

  ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

  คลิกที่นี่
 • โปรแกรมองค์กรและหนี้สิน

  โปรแกรมองค์กรและหนี้สิน

  คลิก
 • รายชื่อเกษตรกรสมาชิกฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้ชำระหนี้แทน คลิกที่นี่
 • โปรแกรมช่วยคำนวนประมาณการ การผ่อนชำระหนี้ คลิกที่นี่
ผลิตภัณฑ์องค์กร
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาตใต้
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
All
ซอสและน้ำจิ้มสมุนไพรมะแขว่น จ.น่าน
ซอสและน้ำจิ้มสมุนไพรมะแขว่น จ.น่าน
น้ำอ้อยคั้น จ.พิจิตร
น้ำอ้อยคั้น จ.พิจิตร
สับปะรดอินทรีย์อบแห้ง จ.ลำปาง
สับปะรดอินทรีย์อบแห้ง จ.ลำปาง
กล้วยตาก จ.กำแพงเพชร
กล้วยตาก จ.กำแพงเพชร
กล้วยฉาบ จ.ชัยนาท
กล้วยฉาบ จ.ชัยนาท
ขนมปังเกี๊ยวโก๊ะ จ.กาญจนบุรี
ขนมปังเกี๊ยวโก๊ะ จ.กาญจนบุรี
เกสรดอกลำไย จ.เพชบุรี
เกสรดอกลำไย จ.เพชบุรี
ข้าวตัง จ.ราชบุรี
ข้าวตัง จ.ราชบุรี
ข้าวแตน จ.ขอนแก่น
ข้าวแตน จ.ขอนแก่น
ข้าวหอม จ.ชัยภูมิ
ข้าวหอม จ.ชัยภูมิ
ทุเรียน จ.เลย
ทุเรียน จ.เลย
น้ำผึ้งป่า จ.บึงกาฬ
น้ำผึ้งป่า จ.บึงกาฬ
ส้มโอทับทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช
ส้มโอทับทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช
ชาส้มควาย จ.ภูเก็ต
ชาส้มควาย จ.ภูเก็ต
น้ำผึ้งชันโรง จ.สงขลา
น้ำผึ้งชันโรง จ.สงขลา
ขิงผง จ.ปัตตานี
ขิงผง จ.ปัตตานี
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ดาวน์โหลด
องค์กรต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์
โซเชียลมีเดีย
189976
Users Today : 10
Users Yesterday : 17
Users This Month : 289
Total Users : 189976