วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 66 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมคณะผู้บริหารได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ เพื่อรับฟังรายงานการรับสมัครเลือกตั้ง รวมถึงการเตรียมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยมีนายรัตนกุล โพธิ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ ในฐานะประธานคณะกรรมการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสาขาภาคเหนือที่เป็นกรรมการ จำนวน 7 คน ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังรายงานการดำเนินวานของศูนย์รับสมัครรับเลือกตั้งฯ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 4 ของการรับสมัคร โดยมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งแล้วจำนวน 25 คน

สำหรับประเด็นสำคัญที่ได้มีการหารือกันวันนี้ ได้แก่  แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ซึ่งได้จัดงบประมาณให้ทุกสาขาจังหวัด ตั้งแต่ 60,000 – 195,000 บาท ตามจำนวนสมาชิกองค์กร นอกจากนี้ยังมีเรื่องแนวทางปฏิบัติการขอสำเนารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งศูนย์รับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ ได้รับทราบและเข้าใจในประเด็นดังกล่าว โดยมีเรื่องหารือเพิ่มเติมคือ การสมัครเป็นสมาชิกองค์กรในวันที่มาสมัครรับเลือกตั้งจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า คกก.กองทุนฯ เห็นชอบรายชื่อสมาชิก เพื่อทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว ณ วันที่ 14 ส.ค. 66 เบื้องต้นจึงถือวันดังกล่าวเป็นวันรับขึ้นทะเบียนองค์กรทีมีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง ส่วนที่มาขึ้นทะเบียนภายหลัง จะแจ้งแนวปฎิบัติให้ทราบอีกครั้ง

ภายหลังการรับฟังรายงานจากประธานศูนย์รับสมัครฯ เลขาธิการกองทุนฯ ได้กล่าวกับ คกก.และพนักงานว่า การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรครั้งนี้ จะเป็นตัวชี้วัดครั้งสำคัญว่า เกษตรกรยังรักกองทุนฯ อยู่หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมากองทุนฯ ได้จัดการหนี้สินให้เกษตรกรกว่า 1 หมื่นล้านบาท และสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรหลายพันล้านบาทซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่ากองทุนฯ จะเดินไปในทิศทางไหนอย่างไร จึงขอฝากให้สาขาจังหวัดลงพื้นที่พบปะองค์กรเกษตรกรและเข้าถึงเกษตรกรให้ได้มากที่สุด เพื่อปลุกพลังเงียบของเกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกให้ได้มากที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา