วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ ฮอล 7 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สไกร พิมพ์บึงเลขาธิการสำนักงาน กฟก. และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานการตลาดสินค้าท้องถิ่นสีเขียว Thailand Local BCG Plus Expo 2023 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการกลาดสินค้าผู้ประกอบการรายย่อย(SME) เพื่อเปิดช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เปิดงานโดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายกีรติ รัชโน) ผู้ร่วมงานประกอบด้วย อธิบดีกรมต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดจากทั่วประเทศ ฑูตพาณิชย์จาก 48 ประเทศทั่วโลก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และแขกรับเชิญจากภาคราชการเอกชน และผู้ประกอบการสินค้ารายย่อย 200 ราย จากทั่วประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดไปยัง 48 ประเทศทั่วโลก ในงานมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตทั้ง 200 ราย จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566