วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลาวัดเหนือแวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมด้วยนายสำเริง ปานชาติ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด จำนวน 4,222,327 บาท รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 28 ไร่

เลขาธิการกองทุนฯ กล่าวว่า ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนในครั้งนี้ ทำให้หมดปัญหาเรื่องที่ดินทำกินจะถูกบังคับคดี ขายทอดตลาด สร้างความปลาบปลื้มยินดีกับทุกฝ่าย แต่ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่รอรับการช่วยเหลือ ซึ่งรอคิวตามลำดับที่คกก.จัดการหนี้ฯได้อนุมัติไว้

สำหรับงบประมาณในการจัดการหนี้ของจังหวัดมหาสารคามครั้งนี้ ได้รับจัดสรรตามจำนวนรายชื่อเกษตรกรที่ครม.ได้อนุมัติไว้จำนวน 295 ราย จำนวน 188 ล้านบาท รักษาที่ดินให้เกษตรกรได้กว่า 110 ไร่ โดยสาขามหาสารคามจะดำเนินการชำระหนี้แทนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นจะนำเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอาชีพต่อไป