การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปี 2564

แบบฟอร์มการประเมิน บป.3 และ บป.4 ของแต่ละส่วนงาน แต่ละสำนัก และของสนง.สาขา สามารถดาวน์โหลดตามลิ้งค์ด้านล่าง

5.สำนักอำนวยการ พนักงานแต่ละส่วนของสำนักอำนวยการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้

6.สำนักบริหาร พนักงานแต่ละส่วนของสำนักบริหารสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้

8.สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร พนักงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้