Skip to content

หมวดหมู่: News & Event

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาผู้แทนเป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด ภูมิภาคที่ 1-4
กองทุนฟื้นฟูฯ ประกาศรับสมัครอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ 21- 27 ก.ค. 65 
กฟก.ครบรอบ 23 ปี เลขาธิการย้ำจุดยืน “สำนึกอดีต เข้าใจปัจจุบัน มุ่งมั่นอนาคต” ภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรต้องเดินหน้าต่อ
กองทุนฟื้นฟูฯ เจรจา สถาบันการเงิน
เลขากองทุนฯ มอบนโยบาย 4 ภูมิภาค สั่ง 2 พค.นี้พร้อมรับการรายงานตัวเกษตรกรที่ได้สิทธิ์ ปคน. 50,621 ราย ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมซื้อหนี้ ฟื้นฟูอาชีพให้เสร็จภายใน ก.ย. 65
ครม.ไฟเขียว ปรับโครงสร้างหนี้ 4 แบงก์รัฐ ให้สมาชิก กฟก. 50,621 ราย มูลหนี้รวมกว่า 9.2 พันล้าน
จุรินทร์โชว์ผลงานรอบ 2 ปี ของ กฟก. แก้หนี้ 1,514 ลบ. ฟื้นฟูอาชีพ 313 ลบ. ดันงบกลางเพิ่มอีก 2 พันล้าน
บอร์ดใหญ่กองทุนฟื้นฟูฯ เคาะกรอบเงิน 2,000 ลบ. แก้ปัญหาหนี้เกษตรกร 1,500 ลบ. ฟื้นฟูอาชีพกว่า 267 ลบ.
ครม.อนุมัติงบกลางปี 2,000 ลบ. ปลดล็อคปัญหาหนี้เกษตรกรกว่า 3,500 ราย รักษาที่ดินภาคการเกษตรได้กว่า 5,000 ไร่
เลขาธิการ กฟก. แจงความคืบหน้า
แก้ปัญหาหนี้ 4 ธนาคารของรัฐ
ยืนยันพร้อมเร่งดันนโยบายอย่างเต็มกำลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์