S__7413803
  รองนายกฯ ภูมิธรรม ประชุมบอร์ดกองทุนฯ เห็นชอบให้เสนอ ครม.ขอเพิ่มชื่อ ปคน. 4 แบงก์รัฐ อนุมัติกรอบงบประมาณปี 67 กว่า 1,391 ลบ. พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด
S__4800590
  เกษตรกรสมาชิก กฟก. เมืองพัทลุงติดตามการจัดการหนี้ พร้อมโชว์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์องค์กรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และให้กำลังใจผู้บริหาร/พนักงานทุกคน
S__4251758
  ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กฟก. ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พร้อมสร้างสีสัน ใส่เสื้อลายดอก เพิ่มบรรยากาศความอบอุ่นเป็นกันเองแบบพี่-น้อง
S__3760191
  กองทุนฟื้นฟูฯ ยกเครื่องยุทธศาสตร์ 5 ปี พุ่งเป้าการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและให้บริการครบวงจร
92C42A42-DE1D-41F6-9CE8-E06EE2DDDF01
  เลขาธิการกฟก. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯเตรียมพร้อมข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณปี 67
9AED92FE-EA57-4973-B24C-8691C7EFAE50
  ประธานบริหารพบปะให้กำลังใจพนักงานทั่วประเทศให้นโยบายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร “3 เพิ่ม 2 ลด”เตรียมลงพื้นที่ติดตามงานสาขาและองค์กร
S__933924-1
  กรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา เห็นชอบงบประมาณ กฟก. ปี 67 เลขาธิการกองทุนฯ ชี้แจงผ่านฉลุย รอเสนออนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 20-21 ก.พ.นี้
S__47005814
  บอร์ดใหญ่ กฟก. แต่งตั้งบอร์ดบริหาร บอร์ดหนี้ สานต่อภารกิจแก้หนี้ ฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกร
S__44245078_0_0
  กฟก. ประกาศผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 4 ภาค
Untitled
  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
LINE_ALBUM_MOU_๒๓๐๗๑๑_48
  กองทุนฟื้นฟูฯ จับมือสมาคมพัฒนาแพทย์ทางเลือกไทย-จีน นำร่องที่ จ.นครสวรรค์ ปลูกพืชสมุนไพรส่งออก เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้สมาชิก
496450
  เลขาธิการ กฟก. ร่วมเปิดงานตลาดสินค้าท้องถิ่นสีเขียวที่ศูนย์สิริกิตต์
S__33300495
  ครบรอบ 24 ปีกองทุนฟื้นฟูฯ เลขาธิการปลุกกระแส “รักองค์กร” ย้ำให้บริการเกษตรกรด้วยหัวใจ ผลงานที่ผ่านมาพิสูจน์ว่า กองทุนมีตัวตนจริง ขอให้ทุกคนทำงานด้วยความภาคภูมิใจ
18052023-1
  สาส์นจากเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
S__14532672
  เลขาธิการกองทุนฯ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดมอบเช็คซื้อหนี้ 79 ล้านบาท รักษาที่ดินได้ 850 ไร่ พร้อมจับมือเจ้าหนี้ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรทุกราย
ITA-Cover1
  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
11042023
  ขอไวอาลัยแด่ ดร.สมเกียรติ โอสถสภา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
S__30539812
  คกก.กองทุนฟื้นฟูฯ เห็นชอบแผนใช้จ่ายงบกลางปี 66 จำนวน 1,500 ล้านบาท เห็นชอบให้จัดการหนี้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ 9,773 ราย และอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้เกษตรกร 65 ราย
S__29892645
  กฟก. หารือ สตง. ประชุมเตรียมปิดตรวจรายงานการเงิน ปี 65 เพื่อเตรียมสรุปเสนอรายงาน ครม.และรัฐสภารับทราบ
20230314_163316(0)
  ครม.มีมติเห็นชอบให้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกร 50,621 ราย พร้อมเดินหน้าทำสัญญา ปคน.ได้ภายใน มี.ค. นี้
1 2 3 4 5 6