ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2554  ดาวน์โหลดไฟล์

rn

 

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง โยกย้าย แต่งตั้ง พนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ดาวน์โหลดไฟล์

rn

อ่านต่อ

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดาวน์โหลดไฟล์

rn

 

อ่านต่อ

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ดาวน์โหลดไฟล์

rn

 

อ่านต่อ