ที่ตั้งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด 81 สาขา 
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคเหนือ (18 สาขา)  
 ลำดับที่ที่อยู่โทรศัพท์ โทรสาร 
 สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ)053-112-396053-112-397
 ศูนย์สินค้าเกษตรกรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ (อาคารตรวจสอบสินค้า) 080-0670121 
 230  หมู่ 1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 5 0 3 0 0  
1สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงใหม่053 -112- 924 – 5053 -112- 924
 ศูนย์สินค้าเกษตรกรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ 080-0670125 
 (อาคารตรวจสอบสินค้า)   
 230  หมู่ 1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  
 5 0 3 0 0  
2สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน053 – 613 – 871053 – 613 – 871
 58  ถนนมรรคสันติ  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง 080-0670136 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  5 8 0 0 0  
3สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปาง054 – 265 – 054054 – 265 – 054
 ศูนย์ราชการจังหวัด (ชั้น 2)  ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  080-0671055 
 อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง   5 2 0 0 0  
4สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูน053 – 510 – 275053 – 510 – 275
 ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ชั้น 1  ถนนอินทยงยศ  080-0671057 
 อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  
 5 1 0 0 0  
5สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงราย053 – 150-156053 – 150-156
 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 1 ) ถนนแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย  080-0671063 
 จังหวัดเชียงราย  5 7 1 0 0  
6สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพะเยา054 – 449 – 734054 – 449 – 537
 ห้องจัดเลี้ยงชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่)080-0671075  
 ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  
 5 6 0 0 0  
7สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเพชรบูรณ์056 – 729 – 797056 – 729 – 796
 ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์) 080-0671103 
 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   
 6 7 0 0 0  
8สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิษณุโลก055 – 245 – 666055 – 245 – 666
 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่ ชั้น 6 ถนนวังจันทร์ 080-0671105 
 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 6 5 0 0 0  
9สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครสวรรค์056 – 009 – 537056 – 009 – 538
 เลขที่ 999/15-16 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง 080-0671127 
 อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  
 6 0 0 0 0  
10สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุทัยธานี056 – 512 – 069056 – 512 – 069
 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)  ชั้น 2  080-0671137 
 อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  
 6 1 0 0 0  
11สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุโขทัย055 – 616 – 405055 – 616 – 406
 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (หลังเดิม)  ถนนสิงหวัฒน์  080-0671170 
 ตำบลธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  
 6 4 0 0 0  
12สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์055-830-757055 – 515 – 027
 151/7  ถนนศรีอุตรานอก  ตำบลท่าอิฐ  080-0671173 
 อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์   
 5 3 0 0 0  
13สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่าน054 – 716 – 426054 – 716 – 427
 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดน่าน (หลังใหม่) ชั้น 5  ถนนน่าน-พะเยา 080-0671180 
 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  
 5 5 0 0 0  
14สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแพร่054 – 534 – 381054 – 534 – 381
 303/22-23  หมู่7  ตำบลนาจักร 080-0671185 
 อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่  
 5 4 0 0 0  
15สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกำแพงเพชร055-705-077055 – 705-077
 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ตำบลหนองปลิง055-705-081 
 อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 080-0671194 
 6 2 0 0 0  
16สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร056 – 613 – 593056 – 613 – 592
 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่)  ชั้น 3    ถนนพิจิตร – ตะพานหิน 080-0671206 
 ตำบลท่าหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  
 6 6 0 0 0  
17สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตาก055 – 517 – 663055 – 512 – 077
 เลขที่  1/3-4 ถนนกิจติขจร ตำบลระแหง   080-0671217 
 อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  
 6 3 0 0 0  
    
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคกลาง (27 สาขา) 
 ลำดับที่ ที่อยู่  โทรศัพท์  โทรสาร 
สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง)02-158-0342
ต่อ 3506
02-158-0341
68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร080-0671237
กรุงเทพฯ 10900
 1สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขากรุงเทพมหานคร02-158-0342
ต่อ 1016
02-158-0341
 68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร080-0671251 
 กรุงเทพฯ 10900  
2สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลพบุรี036 – 784 – 928036 – 784 – 929
 อาคารพาณิชย์  เลขที่ 90/66  หมู่ที่ 3  080-0672301 
 ตำบลป่าตาล  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี   
 1 5 0 0 0  
3สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสระบุรี036 – 220 – 881036 – 220 – 881
 305/11  ถนนเทศบาล 2  ตำบลปากเพรียว 080-0671282 
 อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  
 1 8 0 0 0  
4สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครนายก037 – 312 – 083037 – 312 – 083
 173/46  ในบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดนครนายก 080-0671283 
 ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  
 2 6 0 0 0  
5สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปราจีนบุรี037 – 454 – 221037 – 454 – 221
 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 1  ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลไม้เค็ด      080-0671293 
 อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 2 5 2 3 0  
6สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสระแก้ว037 – 425 – 342037 – 425 – 342
 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ชั้น 2  ห้องเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 080-0671307 
 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  
 2 7 0 0 0  
7สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปทุมธานี02 – 581 – 222402-581-2228
 49/110 หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน ฉัตรหลวง 13 080-0672094 
 ตำบลสามโคก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
 1 2 1 6 0  
8สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนนทบุรี02 – 903-295002 – 903 – 2950
 63/264  หมู่ 6  บางใหญ่ซิตี้  ถนนกาญจนาภิเษก 080-0672097 
 ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  
 1 1 1 4 0  
9สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา035-335-667035-335-667
 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 ถนนสายเอเชีย 080-0671308 
 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 1 3 0 0 0  
10สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี035 – 535 -202035 – 536 – 260
 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารอาชาศรีหมอก ชั้น 2 035 – 536 -260 
 (อาคารด้านหลังศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ) ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท  ต.สนามชัย   080-0672099 
 อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  7 2 0 0 0  
11สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชัยนาท056 – 476 –581056 – 476-571
 766 หมู่ 5 080-0672103 
 ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  
 1 7 0 0 0  
12สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครปฐม034 – 241 – 801034 – 241 – 801
666/59 ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์080-0672104
  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
 7 3 0 0 0  
13สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรสาคร034 – 820 – 588034 – 820 – 588
 930/48  ถนนเอกชัย  ตำบลมหาชัย  080-0672115 
 อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร   
 7 4 0 0 0  
14สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม034 – 716 -977034 – 716-977
 173  ซอยบางแก้ว  ตำบลแม่กลอง034 – 711-300 
 อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 0800672123 
 7 5 0 0 0  
15สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดราชบุรี032 – 200 – 617032 – 200 – 617
 ภายในสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  เขต 2  080-0672173 
 หมู่ที่ 6  ตำบลเบิกไพร  อำเภอบ้านโป่ง   
 จังหวัดราชบุรี        
 7 0 1 1 0  
16สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกาญจนบุรี034-515-323-4034 – 515 – 323
 21  ซอย 22  ถนนแสงชูโต  ตำบลปากแพรก 080-0672198 
 อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  
 7 1 0 0 0  
17สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเพชรบุรี032 – 425 -684032 – 425 -684
 เลขที่  2/80-81  หมู่ที่ 1  ตำบลไร่ส้ม  อำเภอเมืองเพชรบุรี 080-0672204 
 จังหวัดเพชรบุรี  
 7 6 0 0 0  
18สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์032 – 611 – 561032 – 611 – 561
 207/209  ถนนประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ 080-0672205 
 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 7 7 0 0 0  
19สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดจันทบุรี039 – 302 – 436039 – 302 – 436
 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า)  ชั้น 2  ถนนเลียบเนิน  080-0672207 
 อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  
 2 2 0 0 0  
20สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตราด039 – 511 – 137039 – 511 – 137
 45/14-15  ถนนเทศบาล 5  ตำบลวังกระแจะ 080-0672217 
 อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  
 2 3 0 0 0   
21สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระยอง038 – 694 -121038 – 694 -111
 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น3 ตำบลเนินพระ 080-0672232 
 อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  
 2 1 0 0 0  
22สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชลบุรี038 – 277 – 051038 – 277 – 051
 136/19    หมู่ 9   ตำบลบ้านสวน 080-0672257 
 อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  
 2 0 0 0 0  
23สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรปราการ02 -388 – 171202 – 388 – 1713
 50/5 หมู่ที่ 7  ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ  080-0672270 
 จังหวัดสมุทรปราการ  
 1 0 2 7 0  
24สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา038 – 535 – 421038 – 535 – 421
  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเดิม)  ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  08-00672276 
 2 4 0 0 0  
25สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสิงห์บุรี 036 – 512 – 565036 – 512 – 565
 อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเดิม  ชั้น 2  (หลังที่ว่าการอำเมืองสิงห์บุรี) 080-0672312 
 ตำบลบางพุทรา  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  
 1 6 0 0 0  
26สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอ่างทอง035 – 851 – 110035 – 610 – 931
 เลขที่ 143 หมู่ 7 ตำบลอ่างแก้ว  080-0672317 
 อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  
 1 4 1 2 0  
    
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (21 สาขา)
    

ลำดับที่

ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร 
 สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)043-262-373043-262-372
 เลขที่  343  หมู่ที่ 15  ตึกวิจัย 2  ถนนท่าพระ – โกสุม  ตำบลท่าพระ  080-0672324 
 อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  
 4 0 2 6 0  
1สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่น043  – 261 – 306043 – 261 – 306
 เลขที่  343  หมู่ที่ 15  ตึกวิจัย 2  ถนนท่าพระ – โกสุม  ตำบลท่าพระ 043 – 261-769 
 อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 080-0672326 
 4 0 2 6 0  
2สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุบลราชธานี045 – 429 – 353045 – 429 – 354
 274 หมู่ที่ 2 ถนนอุบล-ตระการ  080-0672346 
 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง  
 จังหวัดอุบลราชธานี  
 3 4 0 0 0  
3สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครราชสีมา044 – 289-430-1044 – 289-430
 เลขที่  504-504/1  หมู่ที่ 5  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง  080-0673158 
 จังหวัดนครราชสีมา  
 3 0 0 0 0  
4สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมหาสารคาม043 – 777 – 465043 – 777 – 465
 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ชั้น 2  ห้อง 206  ตำบลแวงน่าง  080-0673171 
 อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  
 4 4 0 0 0  
5สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ045 – 645 – 877045 – 645 – 877
 เลขที่ 309/3 หมู่ที่ 8 ถนนขุขันธ์ ตำบลหนองครก 080-0673194 
 อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  
 3 3 0 0 0  
6สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชัยภูมิ044 – 830 – 207044 – 830 – 941
 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเดิม)  ชั้น 1  ถนนบรรณาการ  080-0673195 
 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  
 3 6 0 0 0  
7สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุรินทร์044 – 713 – 381044 – 713 – 382
 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ชันที่ 2 ถนนกรุงศรีนอก 044-514-375 
 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์080-0673198 
 3 2 0 0 0  
8สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์044 – 602 – 262044 – 602 -261
 อาคารศูนย์ประสานงานภาครัฐและเอกชน  จังหวัดบุรีรัมย์ 080-0673212 
 ถนนจิระ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  
 3 1 0 0 0  
9สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด043 – 519 – 303043 – 519 – 118
 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเดิม) ชั้น 2  ถนนเทวาภิบาล  080-0673220 
 อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
 4 5 0 0 0  
10สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร045 – 714 – 072045 -714 – 072
 อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 222/2 ถนนประชาสัมพันธ์ 080-0673246 
 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
 จังหวัดยโสธร  
 3 5 0 0 0  
11สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุดรธานี042 – 211 – 199042-211 -199
 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี (หลังเก่า) เลขที่ 35 หมู่ 5  ถนนประชารักษา  ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง 080-0673261 
 อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   
 4 1 0 0 0  
12สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู042 – 313 – 070042 – 313 – 070
 หน้าห้องประชุมอนาลโย  ศาลากลางจังหวัด  (ชั้น 2)  080-0673277 
 อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  
 3 9 0 0 0  
13สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองคาย042 – 423 – 926042 – 423 – 926
 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย (ชั้น 3) 080-0673288 
 ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   
 4 3 0 0 0  
14สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเลย042 – 832 – 312042 – 861 – 268
 582-583  หมู่ 2  บ้านขอนแดง 080-0673301 
 ถนนเจริญรัฐ  ตำบลนาอาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  
 4 2 0 0 0  
15สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกาฬสินธุ์043 – 811 – 636043-811- 636
  อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู  080-0673302 
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
 4 6 0 0 0  
16สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสกลนคร042 – 712 – 189042 -733 – 493
 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ชั้น 2  (อาคารเก่า) 080-0673305 
 อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  
 4 7 0 0 0  
17สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหาร042 – 614 – 724042-614 – 101
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร (โรงเรียนมุกดาลัย) 080-0673319 
 อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร   
 4 9 0 0 0  
18สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครพนม042 – 516 – 271042 -516 – 122
 ( ร.พ.ช.เดิม )  ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองนครพนม 080-0673326 
 จังหวัดนครพนม  4 8 0 0 0  
19สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญ045- 523 – 144045 – 523 – 078
 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  (ชั้น 2)  ตำบลโนนหนามแท่ง 080-0673345 
 อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  
 3 7 0 0 0  
20สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบึงกาฬ042 – 492-511042 – 492-511
 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อาคารศาลากลางบึงกาฬ ชั้น 4 080-0673354 
 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง   
 จังหวัดบึงกาฬ  3 8 0 0 0  
    
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคใต้ (15 สาขา) 
    
 ลำดับที่ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร 
 สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้)075-346-064054-346-065
 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 1 คูหา เลขที่ 45/7 หมู่ที่ 5 080-0673361 
 ถนนมณีวัตร ตำบลปากพูน  
 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 8 0 0 0 0  
1สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช075 – 344 – 434075 – 344 – 848
 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 1 คูหา เลขที่ 45/7 หมู่ที่ 5 ถนนมณีวัตร  080-0673421 
 ตำบลปากพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 8 0 0 0 0  
2สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรัง075 – 211 – 840075 – 211 – 787
 85/14 ถนนศรีตรัง 1 ตำบลทับเที่ยง 080-0674511 
 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 9 2 0 0 0  
3สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพัทลุง074 – 617 – 392074 – 617 – 392
 เลขที่ 285 หมู่ 2 ตำบล เขาเจียก  080-0673429 
 อำเภอ เมือง  จังหวัดพัทลุง  
 9 3 0 0 0  
4สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสงขลา074 – 313 – 644074 – 313 – 644
 เลขที่ 163 หมู่ที่ 10  ตำบลเขารูปช้าง  ถนนกาญจนวนิช  080-0674201 
 อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
 9 0 0 0 0  
5สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสตูล074 – 725 – 044074 – 725 – 044
 ศาลากลางจังหวัดสตูล ห้องสนง.กฟก. ชั้น 3 080-0674208 
 อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  
 9 1 0 0 0  
6สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี077 – 206 – 247077 – 206 – 248
  อาคารส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ตึกอัยการ ชั้น 5)  ถนนดอนนก  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  080-0674230 
 8 4 0 0 0  
7สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกระบี่075 – 622 – 915075 – 622 – 915
 ศาลากลางจังหวัดกระบี่  (หลังเก่า) ตำบลปากน้ำ 080-0674240 
 อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  
 8 1 0 0 0  
8สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดชุมพร077 – 506 – 140077 – 504 – 607
 ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ชั้น 4  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  080-0674245 
 อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  
 8 6 0 0 0  
9สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนอง077 – 812 – 825077 – 835 – 031
 เลขที่  57/10  หมู่ 2  ตำบลบางริ้น  080-0674255 
 อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  
 8 5 0 0 0  
10สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพังงา076 – 460 – 726076 – 460 – 726
 เลขที่ 24/17  หมู่ 1  ตำบลถ้ำน้ำผุด   080-0674258 
 อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  
 8 2 0 0 0  
11สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ต076 – 212 – 119076 – 212-119
 อาคารราชพัสดุ  44  ถนนรัตนโกสินทร์  200 ปี  ตำบลตลาดเหนือ 080-0674416 
 อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  
 8 3 0 0 0  
12สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปัตตานี073 – 334 – 359073 – 323 – 377
 เลขที่  300/121  หมู่ที่ 4  ถนนหนองจิก  ตำบลรูสะมิแล 080-0674481 
 อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  
 9 4 0 0 0  
13สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนราธิวาส073 – 642-765073 – 642 – 764
 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๑ ชั้น ๕ ถนนศูนย์ราชการ 080-0674507 
 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  
 9 6 0 0 0  
14สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยะลา073 – 203 – 539073 – 203 – 728
 277  ถนนผังเมือง 4  ตำบลสะเตง 080-0674508 
 อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
 9 5 0 0 0