สถานที่และเบอร์โทรติดต่อ

ที่อยู่ : อาคารซีอีซี (CEC) เลขที่ 68/12 ชั้น 4 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02-158-0342 กด 1

E-mail : frdfund@frdfund.go.th

Facebook : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร.

Youtube :สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร.


ส่วนจัดการหนี้ ภารกิจงาน เบอร์ติดต่อภายใน
ส่วนจัดการหนี้ฯ 1 หนี้ธ.พาณิชย์,นิติบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด 7001, 7202, 7105
ส่วนจัดการหนี้ฯ 2 หนี้สหกรณ์ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7201
ส่วนจัดการหนี้ฯ 3 หนี้สหกรณ์ ภาคกลางและภาคใต้ 8204
ส่วนปรับโครงสร้างหนี้ฯ ติดตามการชำระหนี้คืน 8102
ส่วนบริหารสินทรัพย์ นิติกรรมและหลักประกันของเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน 6102, 6103, 6104
ส่วนเลขานุการสำนักจัดการหนี้ฯ งานธุรการภายในสำนักจัดการหนี้ฯ 8401, 1027

ติดต่อสำนักงานสาขาจังหวัด

                    ภาคเหนือ             ภาคกลาง            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 ภาคใต้