ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ขอความร่วมมือกรมการปกครอง จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าไปเป็นผู้แทนเกษตรกร ต่อมาได้มีการฟ้องร้องศาลปกครองกลาง และเพื่อเป็นข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาคดี จึงให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ใหม่ เฉพาะในเขตของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับกรมการปกครองได้จัดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) ในส่วนของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ ณ หอประชุมอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

        ในการนี้ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เดินทางร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ด้วย