วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น. นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBT เกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฟื้นฟูฯ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยบ่ายวันนี้ มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ 2 รายที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว มารับมอบโฉนดที่ดินคืนจากนายกรัฐมนตรี