วันที่ 3 มกราคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าว “มอบของขวัญปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563” ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหาร เป็นตัวแทนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เข้าร่วมการงานในครั้งนี้และเข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 แด่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย