1. สัญญาจ้างฯ สำนักงานได้จัดทำในรูปแบบของไฟล์ pdf. ให้กรอกข้อมูลใน “บล็อก” ที่เป็น “แถบสี” เท่านั้น โดยใช้โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf. (เช่น Foxit Reader, Adobe Reader)ในการเปิดฟอร์มและกรอกข้อมูล
  2. สำนักงานสาขาจังหวัด ทุกจังหวัด สามารถดาวน์โหลดสัญญาจ้างลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ฯ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เมนูดาวน์โหลด> แบบฟอร์ม >ส่วนทรัพยากรบุคคล