วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร ตัวแทนผู้แทนเกษตรกร นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ และเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) กว่า 30 คนโดย นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ให้การต้อนรับ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ในการพบปะให้กำลังใจ พี่น้องเกษตรกรสมาชิก พร้อมทั้งรับทราบมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการแก้ไขกฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ 3 ข้อ นอกจากนี้ได้ให้คำมั่นพร้อมขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด

    ในการนี้กลุ่มฯ ได้มอบหนังสือและกระเช้าผลไม้เพื่อให้กำลังใจการทำงานผ่านนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ไปยังนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ และทีมงาน ในการทุ่มเทการทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ