วันที่​ 20 กรกฎาคม 2563​ ​เวลา 09.00 น. นางพัชรี รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโฉนดคืนให้กับเกษตรกรที่ชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักทรัพย์คืน จำนวน 3 ฉบับ มูลหนี้ทั้งสิ้น 354,037.00 บาท ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา