วันที่ 6 มกราคม 2563 ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เข้าพบนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก. เพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมงานกันช่วยเหลือเกษตรกร ณ ชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร