1. ประกาศ สนง.เรื่อง มาตรการกำหนดระยะเวลาในการบริการองค์กรเกษตรกร ในการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและเพิกถอนทะเบียนองค์กรปี 2563
  2. สำนักงานสาขาจังหวัด และสำนักกิจการสาขาภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เมนู ดาวน์โหลด-แบบฟอร์ม-สำนักฟื้นฟูฯ หน้าเว็บไซต์ หรือ กดลิงค์ ที่นี่

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร