วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 63 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนนทบุรี นำโดยนายชิษณุชา นวลปาน ประธานคณะอนุกรรมการฯ ดร. วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา รองประธาน และ นางวรรณี มหานีรานนท์ หัวหน้าสำนักงานสาขา เข้าร่วมงานประกวดแพะชุมชน บ้านท่าอิฐ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลจาก พณ จุฬาราชมนตรี ณ โรงเรียนธรรมมิสลาม มูลนิธิ โดยได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เข้าร่วมเยี่ยมชมงาน โดยมีนายปรีดา เชื้อผู้ดี นายก อบต.ท่าอิฐ และคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนธรรมมิสลาม ให้การต้อนรับ

ในการนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนนทบุรี ได้ออกบูทประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. และภารกิจของ กฟก. มีเกษตรกรให้ความสนใจสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร