สมาชิก กฟก.ยิ้ม จุรินทร์คืนที่ดินกว่า 179 ไร่ ซื้อหนี้ 15.39 ล้าน มอบเงินฟื้นฟูเพื่อพัฒนาอาชีพอีก 1.49 ล้านบาท

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ประธานกรรมการ กฟก. มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 27 ราย เนื้อที่ 179 ไร่ 1 งาน 58.2 ตร.วา มอบเช็คชำระหนี้แทนกรณีหนี้สหกรณ์ 5 สหกรณ์ เป็นเงิน 15.39 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบเช็คเงินฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสินค้าภาคการเกษตร ระหว่าง กฟก. กับ อคส. (องค์การคลังสินค้า) โดยมี นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารฯ นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ฯ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ กฟก. ผู้ว่าราชการ ข้าราชการจังหวัดตรัง นายดรณ์ พุมมาลี นางพจมาน สุขอำไพจิตร ผู้แทนเกษตรกรภาคใต้ ร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับพื้นที่จังหวัดตรัง มีสมาชิก 67,881 ราย 625 องค์กร มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว จำนวน 217 ราย เป็นเงิน 83 ล้านบาท รักษาที่ดินของเกษตรกรไว้ได้ 2,973 ไร่ ได้รับเงินฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพแล้ว จำนวน 72 องค์กร งบประมาณ 8.3 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ปิดบัญชีกับ กฟก.แล้ว (คืนเงินใช้หนี้ครบตามสัญญา) 73 ราย และทาง กฟก.ได้คืนโฉนดที่ดินให้สมาชิกไปแล้วทั้งสิ้น 1,374 ไร่