วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร และนายสรรพสิทธิ์ อาษาสร้อย ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานเข้าร่วมออกหน่วยให้บริการ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2 /2564 เพื่อให้บริการประชาชน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ “คลินิกหนี้” ให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินกับเกษตรกร รวมทั้งแนวทางการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร และการจัดตั้งกลุ่มองค์กร การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (หนี้) โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกร และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์