วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น. ที่ วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีคณะสงฆ์ รวม 10 รูป นำโดยพระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย) เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

ทั้งนี้ มีนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายสมยศ ภิราญ รองเลขาธิการ นายสมศักดิ์ อยู่รอต รักษาการรองเลขาธิการ และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยได้มีการถ่ายทอดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศด้วย