วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น – 12.00 น คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นางนิสา คุ้มกอง รองประธานกรรมการจัดการหนี้ คนที่ 2 นายนวคม เสมา นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย กรรมการจัดการหนี้ และนายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของ “องค์กรเกษตรกรบ้านทุ่งกะโปง” ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

ทางองค์กรมีการทำกิจกรรมด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน แปรรูปผลผลิต ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ เน้นผักพื้นบ้านที่สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ทุกวัน การแปรรูปน้ำมัลเบอร์รี่เป็นแยมสำหรับทานกับขนมปัง และทำน้ำมัลเบอร์รี่บรรจุใส่ขวด เลี้ยงสุกร ปลูกผักกูด มะนาว รวมถึงพืชผักสวนครัวทุกชนิด ทำข้าวเกรียบรสชาติต่าง ๆ จากผลผลิตในสวน และทำหมอน เปล ผ้าเช็ดเท้า จากเศษผ้า เป็นต้น

นายวิชัยณรงค์ สิทธิศุภพงศ์ รองประธานองค์กร เล่าให้ฟังว่า พื้นที่บริเวณที่ทำการเกษตรแปลงนี้ มีเนื้อที่ 1 ไร่เศษ ได้รับการจัดการหนี้จาก กฟก. ใช้ที่ดินผืนนี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระหนี้คืน กฟก. ถ้าไม่ได้รับการจัดการหนี้ที่ดินคงหลุดมือไปแล้ว แต่ตอนนี้ยังคงสร้างรายได้จากอาชีพที่รัก ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ มีรายได้หมุนเวียนให้สมาชิกทุกวัน ต้องขอบคุณ กฟก.ที่เข้ามาช่วยเหลือ สมาชิกทได้ใช้สอยพื้นที่บริเวณนี้ต่างมีความสุข มีรายได้ องค์กรของเรามีสโลแกนว่า “สวนหนึ่งไร่พอ” คือ มีที่ดินอยู่เพียงไร่เดียว ถ้ารู้จักบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ทุกตารางนิ้วก็เพียงพอที่จะสร้างรายได้ให้ครอบครัวแล้ว

ในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.- 15.00 น. ได้เข้าหารือกับสหกรณ์การเกษตรองค์ครักษ์ จำกัด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก ในพื้นที่จังหวัดนครนายกมีสมาชิกเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรองค์รักษ์ จำกัด จำนวนประมาณ 115 ราย ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและหาแนวทางร่วมกัน