เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 เวลา 11.00 น ที่ห้องประชุมบริษัท กลุ่มน้ำตาลไทย (TSM Group) โดยคณะทำงานเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้โรงงานน้ำตาล นำโดยนายนวคม เสมา รองประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้เข้าพบหารือกับนายนพพร ว่องวัฒนะสิน ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ กลุ่มน้ำตาลไทย เพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ที่เป็นลูกหนี้กับโรงงานน้ำตาล กลุ่มน้ำตาลไทย ซึ่งผลการหารือครั้งนี้กลุ่มโรงงานน้ำตาลไทย ยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร โดยจะนำรายละเอียดข้อมูลหนี้ของเกษตรกรแต่ละรายไปพิจารณา หากรายไหนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกองทุน จะแจ้งให้ทราบ พร้อมกันนี้เห็นควรให้มีการจัดประชุมหารือกับโรงงานน้ำตาลในแต่ละภูมิภาคเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกองทุนฯ ให้ทุกฝ่ายรับทราบต่อไป
ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะได้ประสานเจรจากับบริษัท/โรงงานน้ำตาล รายอื่นๆต่อไป เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้ที่จะนำไปสู่การฟ้องดำเนินคดี บังคับคดีและขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป