กฟก.ลพบุรี ประชุมอนุฯ จังหวัดนอกสถานที่ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตร        

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรสาขาจังหวัดลพบุรี โดยนางนัทธมน จันทร์ฤกษ์ หัวหน้าสำนักงาน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 นอกสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ นายอำเภอโคกเจริญ และนายกิตติพล ตะพานแก้ว ผู้แทนเกษตรกรภาคกลางจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

สำหรับสถานที่ประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการจัดประชุมจากนายพงษ์ณริณ ใจหาญ นายก อบต.หนองมะค่า และเป็นอนุกรรมการจังหวัดลพบุรี การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และแปลงทำเกษตรของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับกลุ่มองค์กรในพื้นที่ ทั้งนี้ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ มีพื้นที่เขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพเหมาะสมแก่การทำเกษตรด้านพืชและสัตว์  มีกลุ่มเสนอแผนโครงการ จำนวน 2 องค์กร โดยมีการปลูกอโวคาโด พุทราสามรส และมะขามเทศ