วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงาน เข้าพบประธานและ ผจก.สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด เพื่อมอบเช็ค จำนวน 170,566.12 บาท ในการชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก พร้อมรับเอกสารในการ โอนโฉนดที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา เพื่อโอนมาเป็นของกองทุนฯ ทั้งนี้ ประธานสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ยิ้มแป้นใต้หน้ากาก และกล่าวทิ้งท้ายว่า  “ผมจะฝากดูแลอีกนะครับ”