เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นางสาวธนิษฐา หนูสุข พนักงานอาวุโส รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการโอนหลักทรัพย์ค้ำประกันคืน ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพตาชี จำนวน 1 ราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 14 ไร่ 81 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินอำเภอยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ที่ได้รับการจัดการหนี้เมื่อปี 2557 ซึ่งได้ชำระเงินคืนตามสัญญาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้กำลังใจและส่งมอบหลักประกันให้ ในครั้งนี้ส่งผลดีให้เกษตรกรได้รับที่ดินคืนเพื่อไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมอย่างเต็มที่ เกษตรกรกล่าวว่ายืนยันจะบริหารจัดการด้านการเงินไม่ให้เกิดภาระหนี้สินอีก