รวมภาพกิจกรรม - ประมวลภาพ กฟก.
Category ListCategory List 
ภาพกิจกรรมเดือนมกราคมภาพกิจกรรมเดือนมกราคม 
เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 55เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 55 
ภาพรับสมัครการเลือกตั้ง ภาพรับสมัครการเลือกตั้ง  (1)
ประมวลภาพ กฟก. กิจกรรม เดือน กรกฎาคมประมวลภาพ กฟก. กิจกรรม เดือน กรกฎาคม (1)
ประชุมเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ฯประชุมเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ฯ 
มหกรรมปลดหนี้และฟื้นฟูอาชีพ จ.กาญจนบุรีมหกรรมปลดหนี้และฟื้นฟูอาชีพ จ.กาญจนบุรี (6)
ประชุมชี้แจงโครงสร้างกองทุนฯใหม่ประชุมชี้แจงโครงสร้างกองทุนฯใหม่ 
เดินสายภาคใต้เดินสายภาคใต้ 
กฟก.เปิดเวทีภาคกลางสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรกับสหกรณ์กฟก.เปิดเวทีภาคกลางสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรกับสหกรณ์ 
ซักซ้อมแก้หนี้บูรณาการสหกรณ์การเกษตรซักซ้อมแก้หนี้บูรณาการสหกรณ์การเกษตร 
กองทุนฟื้นฟูฯ จับมือมือสหกรณ์ภาคอีสานตอนบน 10 จังหวัด แก้หนี้เกษตรกรถูกดำเนินคดีกองทุนฟื้นฟูฯ จับมือมือสหกรณ์ภาคอีสานตอนบน 10 จังหวัด แก้หนี้เกษตรกรถูกดำเนินคดี 
กิจกรรมสำนักงานสาขาจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมสำนักงานสาขาจังหวัดพิษณุโลก  
ภาพกิจกรรมเดือน...
เลือกตั้งผู้แทน...
ภาพรับสมัครการเ...
ประมวลภาพ กฟก. ...
ประชุมเรื่องปรั...
มหกรรมปลดหนี้แล...
ประชุมชี้แจงโคร...
เดินสายภาคใต้
กฟก.เปิดเวทีภาค...
ซักซ้อมแก้หนี้บ...
กองทุนฟื้นฟูฯ จ...
กิจกรรมสำนักงาน...
บรรยากาศในห้องประชุมมอบนโยบายให้สำนักงานและสาขาจังหวัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมลักซอร์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
บรรยากาศในห้องป...
Image Detail
บรรยากาศในห้องประชุมมอบนโยบายให้สำนักงานและสาขาจังหวัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมลักซอร์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
บรรยากาศในห้องป...
Image Detail
นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ และนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายให้สำนักงานและสาขาจังหวัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2558 ณ โรงแรมลักซอร์ จ.นนทบุรี
นายสมยศ ภิราญคำ...
Image Detail
บรรยากาศในห้องประชุมมอบนโยบายให้สำนักงานและสาขาจังหวัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมลักซอร์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
บรรยากาศในห้องป...
Image Detail
นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวเปิดประชุมมอบนโยบายให้สำนักงานและสาขาจังหวัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2558 ณ โรงแรมลักซอร์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
นายวัชระพันธุ์ ...
Image Detail
เมื่อวันที่ 22 – 24 มกราคม 2557 สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 พร้อมด้วยสำนักงานสาขาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการสัมนนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร   การจัดการหนี้ของเกษตรกร
เมื่อวันที่ 22 ...
Image Detail
นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน จากรายการ “เวทีชาวบ้าน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (สทท 11) โดยเปิดเผยว่า “ผมได้ลงพื้นที่พบพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร
นายวัชระพันธุ์ ...
Image Detail
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้สัมภาษณ์รายการ “อีสานวันนี้” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (สทท.11)
เมื่อวันที่ 22 ...
Image Detail
นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นประธานในการดำเนินการจัดประชุมพนักงานสาขาภูมิภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557 ณ ชุมชนเกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
นายวัชระพันธุ์ ...
Image Detail
ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯนำโดยนายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯนำกระเช้าของขวัญเข้าอวยพรประธานและกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนื่องในวันปีใหม่
ผู้แทนคณะกรรมกา...
Image Detail
ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯนำโดยนายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯนำกระเช้าของขวัญเข้าอวยพรประธานและกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนื่องในวันปีใหม่
ผู้แทนคณะกรรมกา...
Image Detail
ผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมพนักงาน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ร่วมกับ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ผู้บริหารสำนักง...
Image Detail
ผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมพนักงาน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ร่วมกับ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ผู้บริหารสำนักง...
Image Detail
ผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมพนักงาน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ร่วมกับ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ผู้บริหารสำนักง...
Image Detail
ผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมพนักงาน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ร่วมกับ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ผู้บริหารสำนักง...
Image Detail
นางกันยาวีร์ สุรางคพาณิชย์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ รับโอนโฉนดที่ดิน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ ของนายบุญมี บุญทาทอง เพื่อรอการโอนหลักทรัพย์ให้มาอยู่กับกองทุนฟื้
นางกันยาวีร์ ส...
Image Detail
นางพุทธรักษา รูปสูง รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดบึงกาฬ และพนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวาคม 2556”
นางพุทธรักษา รู...
Image Detail
นางสาวขวัญนภา เจริญวรรณธนะ ลูกจ้างโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ตัวแทนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดระนอง ประชุมร่วมกับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2557 โดยกองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานร่วม
นางสาวขวัญนภา เ...
Image Detail
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมหารือแจ้งผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 และร่วมวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มี
สำนักงานกองทุนฟ...
Image Detail
นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงนามในสัญญาจ้าง กับคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
นายวัชระพันธุ์ ...
Image Detail
 
Display Num 
Start
Prev
1
Page 1 of 2
 
 
Powered by Phoca Gallery
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno