Recommend

Items tagged with : ข่าว

Item title Description
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยฝึกอบรมของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่1/2553
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำอินทรีย์ชีวภาพ ถึงแม้ว่า กุ้งกุลาดำจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็ต้องประสบกับปัญหาในด้านต่างๆ เป็นอย่างมากเช่นกัน ซึ่งได้แก่ ปัญหาโ...
หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร นายวัชรางกูร แสนเสริม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 มี...
แบบสำรวจองค์กร
แบบเสนอแผนองค์กรเกษตรกร
แบบแจ้งยืนยันเลือกเป็นสมาชิกองค์กรเดียวกรณีเป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกับองค์กรอื่นด้วย ซึ่งได้รับแจ้งหลังจากการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร แบบแจ้งยืนยันเลือกเป็นสมาชิกองค์กรเดียวกรณีเป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกับองค์กรอื่นด้วยซึ่งได้รับแจ้งหลังจากการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ดาวน์โหลดไฟล์      

banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno