şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

กฟก.ยโสธร โอนโฉนดคืนสมาชิก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด ได้โอนโฉนดและส่งมอบคืนให้กับเกษตรกรสมาชิก นางทองมี สินโคกสูง  ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ชำระหนี้แทนกับสหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด ซึ่งครบกำหนดสัญญาชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พร้อมปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักประกันคืนจำนวน 1 ราย 3 แปลง เนื้อที่รวม 13 ไร่ 2 งาน 59 4/10 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร

                                      8-11-prf2118                                                        8-11-prf2119 8-11-prf2120
banner_coop
mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno