şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

กฟก.ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้นัดแรก

74534448_2435476843235813_1453672169987899392_o 74913082_2435476299902534_1258426409865445376_o76601313_2435477079902456_3400701331982254080_o 75402289_2435476729902491_3653484509816422400_o74913826_2435477209902443_4660806717578149888_o 74878879_2435476943235803_6109085031412531200_o

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานด้านการจัดการหนี้ แก้ไขปัญหาหนี้ให้เกษตรกรสมาชิก กฟก.

 

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ โดยที่ประชุมได้มีการลงมติให้ นายจารึก บุญพิมพ์ ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย 1.นายสมศักดิ์ โยอินชัย 2.นางนิสา คุ้มกอง 3.นายดรณ์ พุมมาลี นอกจากนี้ยังได้พิจารณาแผนการประชุมและกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

banner_coop
mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno