şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

กฟก.ยโสธร ร่วมชี้แนวเขตที่ดินให้สมาชิก

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด ลงพื้นที่ชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ซึ่งที่ดินที่ทำการรังวัดติดกับที่ดินของเกษตรกรรายนางฉวีวรรณ อินธิวงศ์ ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชำระหนี้แทน หมู่ 4 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ในฐานะผู้รับผิดชอบในพื้นที่และเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการในการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

 

                                8-11-prf2117                                                                                  8-11-pr2118
banner_coop
mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno