şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

อนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพฯ ประชุมนัดแรก

77154680_2435276633255834_2415208024919506944_n 75134484_2435276856589145_2637036931069771776_n75233642_2435276696589161_6574410167742365696_n 76720743_2435276736589157_5025242771477233664_n74442957_2435276946589136_9083079000305172480_n 74214378_2435276779922486_342431192684953600_n

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรสมาชิก กฟก. กรณีหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพ ตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


โดยที่ประชุมได้ลงมติให้ นายสำเริง ปานชาติ ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานอนุกรรมการ และรองประธานอนุกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย 1.นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง 2.ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3.นางศศิณัชสุภา จันทร์สุวรรณ และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรสมาชิก กฟก. กรณีหนี้สิน 2.5 ล้าน โดยได้กำหนดคุณสมบัติเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขการชำระหนี้แทน หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

banner_coop
mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno