şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

เลขาธิการ กฟก. ชี้แจงเกษตรกรหลังประชุมกรรมการฯ

9-10-19-pr111 9-10-19-pr1129-10-19-pr113 9-10-19-pr114

วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) เวลา 15.00 น. นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เดินทางไปพบกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) จำนวนกว่า 500 คน บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ข้างกระทรวงการคลัง เพื่อชี้แจงประเด็นที่ทางเครือข่าย คนท.ยื่นข้อเรียกร้องให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาแก้ไขปัญหาให้สมาชิกเกษตรกร ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง หนี้เกิน 2.5 ล้าน ทรัพย์ที่ถูกขายทอดตลาด และสัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ

โดยในวันนี้หลังจากประชุมคณะกรรมการ กฟก. เสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบและแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ทางเครือข่าย คนท.นำเสนอ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอคณะกรรมการ กฟก.ต่อไป

banner_coop