şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

กฟก.อบรมบัญชีสาขาจังหวัดทั่วประเทศ

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดงานการจัดโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักนโยบายบัญชี จัดโดยสำนักบริหาร ส่วนบัญชีและการเงิน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ให้กับผู้รับผิดชอบงานด้านการบัญชีและการเงินของสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการและแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามหลักนโยบายบัญชีและการเงิน

 9-9-prf1064    9-9-prf1065 9-9-prf1066 9-9-prf1067     9-9-prf1068 9-9-prf1069 9-9-prf1070


banner_coop