şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

กฟก.สาขาจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา นำโดยนางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานสาขา พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทางสำนักงานได้ให้คำปรึกษาและแนะนำการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และการเป็นสมาชิกเกษตรกรกับทางกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับเกษตรกรภายในงานที่มีความสนใจ

                                                       14-8-prf103014-8-prf1031 14-8-prf103214-8-prf1033 14-8-prf103414-8-prf1035 14-8-prf1036
banner_coop