şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

กฟก.กาฬสินธุ์ มอบโฉนดให้เกษตรกร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน ให้ดำเนินการโอนหลักประกันคืนให้กับนายสุพรศักดิ์ วัดเข้าหลาม หลักทรัพย์ 1 แปลง รวมเนื้อที่ 6 ไร่ - งาน 43 ตารางวา โดย กองทุนฟื้นฟูฯ ได้ชำระหนี้แทนนายสุพรศักดิ์ ให้กับสหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 รวมจำนวน 67,260.27 บาท

                            4-7-prf1011
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno