şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

เลขาธิการ กฟก. ให้สัมภาษณ์ช่อง NBT

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร บันทึกเทปประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 และภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5 ล้านคน

สำหรับการบันทึกเทปในครั้งนี้ กำหนดออกอากาศในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 11.05 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT

10-6-prf1001  10-6-prf1006

10-6-prf1002  10-6-prf1004

                          10-6-prf1003

                          10-6-prf1005


banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno