şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

กฟก.พะเยา ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรผ่านกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปง

7-6-19pr770

7-6-19pr771

7-6-19pr772

7-6-19pr773

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางพัชรี รู้น้อม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดพะเยา ได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ หอประชุมอำเภอปง จังหวัดพะเยา

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno