Create PDF Recommend Print

กฟก.กาฬสินธุ์ เร่งเจรจาขอชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้สหกรณ์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสาขา  ให้ตรวจสอบข้อมูลหนี้ และเจรจาขอชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด กรณีหนี้ผิดนัดชำระ และมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งสหกรณ์ได้ยินยอมให้กองทุนฯชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้

                                     7-5-prf979                                                                                   7-5-prf980
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno