Create PDF Recommend Print

กฟก.กาฬสินธุ์ บูรณาการความร่วมมือร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส  ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน ในการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุฉินารายณ์ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

                                     1-5-prf978
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno