Create PDF Recommend Print

รดน้ำดำหัวผู้บริหาร กฟก. สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562

วันที่ 9 เมษายน 2562  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  สำนักงานใหญ่  จัดพิธีรดน้ำดำหัว  นายสไกร  พิมพ์บึง  รองเลขาธิการ  รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และนายสมยศ  ภิราญคำ  รองเลขาธิการ  เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ  ชั้น 5  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ 

 

10-4-prf939  10-4-prf940 

10-4-prf941  10-4-prf942 

10-4-prf943  10-4-prf944 

10-4-prf945  10-4-prf946 

10-4-prf948  10-4-prf950 

10-4-prf949  10-4-prf951 

10-4-prf952  10-4-prf953

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno