Create PDF Recommend Print

กฟก.กาฬสินธุ์ เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้บังคับคดี ลูกหนี้ BAM

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโสได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสาขาให้ตรวจสอบข้อมูลหนี้ และเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของสมาชิกลูกหนี้บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)  สาขาขอนแก่น เพื่อหารือและหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 2 ราย

ซึ่งผลการเจรจาเจ้าหนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ยินดีจะชะลอการบังคับคดี ดังนี้ รายที่ 1. เจ้าหนี้ยินยอมลดดอกเบี้ยค่าปรับ จากมูลหนี้ 1,115,591.44 บาท เหลือ 250,000 บาท รายที่ 2. เจ้าหนี้ยินยอมให้ กฟก.ชำระหนี้แทนเกษตรกร โดยเกษตรกรยินดีจะสบทบส่วนต่าง

                                            10-4-prf937                                                                                  10-4-prf938
banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno