Create PDF Recommend Print

กฟก.อุดรธานี ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้องค์กรเกษตรกร

14-3-19prf675

14-3-19prf676

14-3-19prf677

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสาวปิยะพร จันทรสา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านก้อง อำเภอนายูง เพื่อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรในการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ พัฒนาหีบห่อกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ และสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีปัญหาหนี้สินที่ถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารโกงเงิน จำนวน19 คน เกษตรกรถูกดำเนินคดีบังคับคดียึดทรัพย์และขายทอดตลาด ซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอุดรธานี ได้เตรียมเรื่องขอเจรจาปิดบัญชีกับธนาคารตามที่ได้รับเงินจริง เพื่อรอเข้าสู่กระบวนการการเจรจาและชำระหนี้ตามกฏหมายต่อไป

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno