Create PDF Recommend Print

กฟก.เชียงราย ติดตามโครงการฟื้นฟูฯ งบกู้ยืม

                                 14-3-19prf672

 

                                 14-3-19prf673

 

                                 14-3-19prf674

 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรกร ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร งบประมาณประเภทเงินกู้ยืม ขององค์กรเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและขายอาหารสัตว์บ้านศรีดอนชัย บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 14 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด โครงการเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรและโรงสีข้าว – แปรรูปข้าว และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ที่ได้รับการชำระหนี้แทนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอพานและอำเภอแม่ลาว

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno