Create PDF Recommend Print

กฟก.พะเยาติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูฯ

14-3-19prf667 14-3-19prf66814-3-19prf670 14-3-19prf671

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางพัชรี รู้น้อม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านสบทุ และกลุ่มเกษตรกรบ้านสบทุ หมู่ 9 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร หลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง ณ หอประชุมบ้านสบทุ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno