şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

กฟก.เชียงใหม่โอนหลักประกันประกันคืนให้กับเกษตรกร

11-2-19prf654

11-2-19prf653

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน พนักงานอาวุโส สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการโอนหลักประกันประกันคืนให้กับเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติชำระหนี้แทนจำนวน 1 ราย โฉนดที่ดินรวม 2 แปลง เนื้อที่รวม 0 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา สถาบันเจ้าหนี้เดิมคือ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno