şirinevler escort istanbul escort

Create PDF Recommend Print

กฟก.ร่วมกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ แก้ไขปัญหาหนี้สินที่ถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินโกงเงิน

11-2-19prf646

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวปิยะพร จันทรสา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวพัชรี ผ่องสิริ พนักงานอาวุโสร่วมประชุมกับอัยการ นางรัตนา นรานันท์ อัยการคุ้มครองสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือเกษตรกรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เรื่อง แก้ไขปัญหาหนี้สินที่ถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินโกงเงิน จำนวน 19 คน เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งสีทอง และ กลุ่มออมทรัพย์บ้านโนนสว่าง อำเภอนายูงถูกดำเนินคดีบังคับคดียึดทรัพย์และขายทอดตลาด สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดอุดรธานีได้เตรียมเรื่องชะลอการดำเนินคดี 1 รายและงดการขายทอดตลาด 7 ราย เพื่อรอเข้าสู่กระบวนการการเจรจา ขอยุติตัวเลขที่จะถอนการยึด ถอนการบังคับคดี และชำระหนี้ตามกฏหมายต่อไป

ในการนี้เกษตรกรได้ร่วมกันถวายฎีกาต่อสำนักราชวังเพื่อขอความเป็นธรรม ในกรณีถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารโกงเงิน และวางแผนที่จะฟ้องดำเนินคดีกับธนาคารที่ละเลยให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารโกงเกษตรกร

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno