Create PDF Recommend Print

ชี้แจงพร้อมรายงานแนวทางแก้ไขปัญหา กฟก.

วานนี้ ( 10 มกราคม 2562 ) นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมประชุมชี้แจงและรายงานแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

                                          11-1-prf66211-1-prf663 11-1-prf664                                                                  11-1-prf665

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (31)

banner_coop